Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve
Denetimi Türk Milli Komitesi

Büyük yerleşim merkezlerinde, insanoğluna hizmet için üretilen ve kullanım amacını tamamladıktan sonra atılan katı atıklar büyük sorun yaratmaktadır. Her birey tarafından üretilen, işlenmeye hazır bileşenlerin karışımı olan katı atıklar günümüz teknoloji ürünlerini içeren bir cevher olarak tanımlanabilir. Bu cevherin bazı bileşenlerinin kısmen ayrılarak işlendiği ve geriye kalanların ise düzenli ya da düzensiz depolama alanlarına gömüldüğü ya da atıldığı bilinmektedir. Katı atık bileşenlerinin ayrılması, uygun işletmelerde işlenerek ürüne dönüştürülmesi ve ekonomik getiri sağlanmasının önemi her geçen gün artmaktadır. Cevher bileşenlerinin sürdürülebilir yönetim sistemlerinin kurulması ve uygulamaya geçirilmesi, kaynakların ve çevrenin korunması için gerekmektedir. Ülkemizde katı atık (cevher) bileşenlerinin türleri, özelikleri, üretim potansiyelleri ile bu bileşenlerin işlenme teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulamaya yönlendirilmesi araştırma bulgularının tartışılması ve gerekli bilgilerin üretilmesi ile sağlanabilecektir. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi’nin işbirliği ile her yıl ülkemizin değişik bölgelerindeki üniversitelerinde yapılmakta olup konunun uzmanlarını bir araya getirerek var olan durumun, üretilen bilgilerin, gelişen teknolojilerin ve çözüm önerilerinin tartışıldığı bir platform oluşturmaktadır. Bu çerçevede, 2. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2010)’nde; 21. Yüzyılda Katı Atıklar, Teknoloji ve Toplum ana temasıyla, ilgili tüm akademik çevreler, yasa koyucu/uygulayıcı ve denetleyiciler, bileşenlere teknoloji uygulayan ve üretim yapan kesimler ile tüm bu çabaların ana hedefini oluşturan kamuoyunun bir kez daha buluşturulması hedeflenmektedir. Kongremiz; Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi’nin (KAKAD) işbirliği ile Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından 18-20 Ekim 2010 tarihleri arasında Mersin’de düzenlenecektir. Kongrede katı atıklarla ilgili tüm bilim insanlarının, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin, özel sektör ve sivil toplum kuruluş elemanlarının, öğrencilerin ve konuya ilgi duyan bireylerin katılımının sağlanacağı bir ortam yaratılması hedeflenmektedir.

DUYURU - PDF Dosyasını görmek için tıklayınız