Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve
Denetimi Türk Milli Komitesi

Herkesin katılımına açık olan II. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2010), aşağıdaki konularla ilgili görüşleri, deneyimleri, gelişmeleri ve çözüm önerilerini kapsayan daha önce sunulmamış ve yayımlanmamış bildiri ve posterlerden oluşacaktir:
1 Ulusal ve Uluslararasi Katı Atık Mevzuati
2 Katı Atık Yönetimi
3 Katı Atık Bileşenlerinin Yapıları, Sınıflandırılması ve Potansiyelleri
4 Katı Atık Bileşenlerinin, Ayrılması, Toplanmasi, Taşınmasi Sistemlerinin Tasarımında CBS Kullanımı ve Uygulamalar
5 Katı Atık Bileşenlerinin Islenmesi Yöntemleri, Ürünler, Özelikleri ve Kullanim Alanlari
6 Katı Atık ve Bileşenlerine Uygulanan Analizler
7 Katı Atık Geridönüşümsüz Bileşenlerinden Biyometan ve Biyoetanol Üretimi
8 Düzenli Depolama Alanları Yönetimi
9 Düzensiz Depolama Alanları ve Rehabilitasyonu
10 Sızıntı Suyu, Özelikleri, Yönetimi ve İşlenme Yöntemleri
11 Depo Gazi Kontrolü ve Kullanımı
12 Kompostlama Yöntemleri ve Uygulamalar
13 Yakma, Piroliz, Sıvılaştırma, Hidroliz Sistemleri ve Ürünler
14 Tibbi Atık Bilesenleri, Yapilari, İşlenmesi ve Yönetimi
15 Tehlikeli Atıklar, Özelikleri, Potansiyelleri ve Yönetimi
16 Temiz Üretim Sistemleri, Bileşenlerin Aktarma İstasyonları
17 Atık Bileşenlerinin Geri Kazanımı
18 Atık su Arıtma Çamurlar,Özelikleri, İşlenme Yöntemleri ve Yararlı Kullanım Alternatifleri
19 Atık Bileşenlerinden Biyoyakit ve Kimyasal Madde Üretimi
20 Aerobik ve Anaerobik Düzenli Depolama Alanları
21 Düzenli Depolama Alanlarından Kaynaklı Hava Kirliliği
22 Yerel Yönetimler ve Katı Atık Hizmetleri
23 Katı Atık Hizmetlerinin Özelleştirilmesi
24 Özel Atıklar:Bilgisayar, Elektronik, Akü, Hurda Lastik vb
25 Özel Atıkların Bileşenleri, Ayrılması ve Geri Kazanımı
26 Atık Pillerin Bileşenleri, Toplama, İşleme Yöntemleri
27 Atık Borsası
28 Atık Mevzuatı
29 Çevre Ekonomisi
30 Çevre Politikaları