Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve
Denetimi Türk Milli Komitesi

ÖNEMLİ TARİHLER
Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi 30.04.2010
Özetlerin Kabulü 15.05.2010
Bildirilerin Gönderilmesi: 15.07.2010