Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve
Denetimi Türk Milli Komitesi

ORGANİZASYON KOMİTESİ
Doç. Dr. Nurcan KÖLELİ, Başkan  
Dr. Tamer ATABARUT  
Doç. Dr. Müfide BANAR  
- Çağdaş DEDEOĞLU  
Arş. Gör. Aydeniz DEMIR  
Doç. Dr. Zeynel A. DEMIREL  
- Begüm SEZIN DOGAN  
Arş. Gör. Zeynep Görkem DOĞAROĞLU  
- Müzeyyen EKE  
Dr. Bülent HALİSDEMİR  
Arş. Gör. Gamze KOYUNCU  
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali MAZMANCI  
Arş. Gör. Olcay ÖZER  
Yrd. Doç. Dr. Duygu ÖZSOY  
Doç. Dr. Savas SENER  
Prof. Dr. Fadime TANER  
Yrd. Doç. Dr. Ali ÜNYAYAR  
Dr. Mutlu YALVAÇ