Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve
Denetimi Türk Milli Komitesi